Apmokėjimo tvarka

  1. Mokestis už ugdymą renkamas pas kiekvieno būrelio vadovą.
  2. Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 15 d. 
  3. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.
  4. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos LR teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės ir įstaigos svetainėje.