Piešimo būrelis

Mūsų tikslas - ugdyti jaunimo estetinę-meninę savimonę, mokyti matyti ir suprasti mus supančio pasaulio harmoniją, ieškoti savito meninio požiūrio bei individualios plastinės kalbos. Mokyti suprasti reiškinius ir reikšmes tradicinėje plastinėje kalboje bei šiuolaikinio meno diskursuose. Siekiame supažindinti su piešinio grafinės raiškos būdais, charakteringomis tradicinėmis technikomis bei šiuolaikinės dailės plastinėmis kategorijomis ir naujovėmis.

Priemonės:

 1. Darbas studijoje;
 2. Savarankiškas eskizavimas;
 3. Parinktų pavyzdžių iš dailės istorijos analizė ir kopijavimas;
 4. Parodų lankymas, reikšmingiausių straipsnių kultūrinėje spaudoje aptarimas;
 5. Kasmetinių piešimo būrelio parodų organizavimas.

 

Teminis išplanavimas:

 1. Įvadas ir praktiniai užsiėmimai;
 2. Geometrinių formų studijos;
 3. Sudėtingų antikinių gipsinių formų eskizai bei studijos;
 4. Žmogaus kūno vaizdavimo specifika;
 5. Eskizavimas gamtoje;
 6. Parodų lankymas bei organizavimas.


Lankančiųjų amžius: 15-28 m.

Vadovas - Arūnas Jonikas.