Dailės būrelisPagrindinis būrelio tikslas - vaikų ir jaunimo estetinis auklėjimas, skatinantis domėtis menu, kūrybinio sąmoningumo ugdymas ir lavinimas, supažindinimas su meno kryptimis, istorija ir dailininkų kūryba. 

Kadangi moksleivių meninio išprusimo ir pasirengimo lygis yra skirtingas, pradinėje stadijoje užsiėmimų metu numatytas individualus darbas su kiekvienu atskirai ar apjungiant į atskiras grupes pagal pasirengimo lygį, parenkant ir paskirstant užduotis pagal kiekvieno sugebėjimus. Vėliau, pasiekus bendrą ugdymo lygį, užduotys gali būti skiriamos vienodo sudėtingumo visiems būrelio nariams.

Planuojamos priemonės ir temos būrelio narių meniniam-estetiniam ugdymui ir lavinimui:

  • Vaizduojamoji dailė (piešimas, tapyba), atliekama įvairiomis meno išraiškos priemonėmis;
  • Supažindinimas su kitomis meno kryptimis (skulptūra, grafika);
  • Meno istorijos pagrindai;
  • Parodų lankymas ir aptarimas ir organizavimas.


Lankančiųjų amžius: 8-15 m.

Vadovė - Rasa Vasilevičiūtė

 

.