Būreliai vaikų ir jaunimo klube "Jaunystė"


DAILĖS būrelis  - vadovas Rasa Vasilevičiūtė

TAPYBOS būrelis - vadovas Arvydas BagdonasPIEŠIMO būrelis - vadovas Arūnas Jonikas.


ATVIRA ERDVĖ - vadovė Eglė Žostautaitė