Priėmimo tvarka

Prašymą įstaigos direktoriui ir Neformaliojo ugdymo paslaugų tiekimo sutartį tėvai (globėjai) gali pasirašyti atvykę į klubą "Jaunystė", adresu Saltoniškių g. 21, Vilnius, arba užpildę atsiųsti el paštu rastine@klubasjaunyste.vilnius.lm.lt


Prašymo ir sutarties forma
Sutarties forma.docx (27.5KB)
Prašymo ir sutarties forma
Sutarties forma.docx (27.5KB)
sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma
Tėvų sutikimas.docx (14.1KB)
sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma
Tėvų sutikimas.docx (14.1KB)


Sutarties nutraukimo forma
PRAŠYMAS-DĖL-SUTARTIES-NUTRAUKIMO.docx (11.91KB)
Sutarties nutraukimo forma
PRAŠYMAS-DĖL-SUTARTIES-NUTRAUKIMO.docx (11.91KB)
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubus tvarkos aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas